RETROSPECTIVE

วัดพันแหวน ในความทรงจำ

คำมะเก่าว่าไว้เวียงเชียงใหม่มีวัดอยู่ ‘สี่พัน สี่พวก สองแสน สองหมื่น’ คนทั่วไปฟังแล้วอาจจะงง แต่หากจำแนกไล่เรียงกันให้ดีก็จะพบว่า จริงแท้แล้วมันช่างง่ายดายในการจดจำ ซึ่งวัดที่ว่า ได้แก่ วัดที่มีสี่พวก... Read More


Add Line ID

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ปรับโฉมใหม่แล้วนะ

ตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนาด้วยรูปโฉมที่ร่วมสมัยในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่

หมอแมคกิลวารี มิชชั่นนารีคนแรกของเชียงใหม่ และรัฐประหารครั้งสำคัญของล้านนา

ความขัดแย้งทางศาสนาซึ่งนำมาสู่ความพลิกผันทางการเมืองในประวัติศาสตร์เชียงใหม่

Le Harve มรดกโลกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จากเถ้าถ่านหลังสงคราม

เมืองทางภาคเหนือของฝรั่งเศสที่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลก ก่อนจะได้รับการบูรณะจนกลายเป็นมรดกโลก

Wieliczka Salt Mine วิหารใต้ดินที่มีรสเค็ม

ชมเหมืองเกลือโบราณที่เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศโปแลนด์

ทุเรียนและความล่มสลายของอัตลักษณ์อันหลากหลายของท้องถิ่น

บทกวีแด่จรัล มโนเพ็ชร