OUR PROJECT

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 15: ระดมความคิดเห็นจากชุมชนครั้งแรก

-พ.ศ. 2559- ดังที่เราเน้นย้ำเสมอมา หัวใจสำคัญการขอขึ้นทะเบียนเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลก คือกระบวนการการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งคณะทำงานของเราได้ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างกระบวนการให้ชาวเชียงใหม่ได้เข้ามากำหนดทิศทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองของเราอยู่เสมอ... Read More

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 14: 'ฟื้นม่าน' ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูและฐานรากของการสืบสาน

หลังจากเชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า 216 ปี ในปี 2317 พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ร่วมกับพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้าน ทำศึกขับไล่พม่าออกจากแผ่นดินล้านนาได้สำเร็จ แม้ภายหลังจากนั้นเชียงใหม่จะสูญเสียอำนาจการปกครองให้แก่สยาม... Read More

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 13: คุณค่าที่เกิดจากการผสานผสม

เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าอะไรคือ 'ต้นตำรับ' ของความเป็นศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมแบบล้านนากันแน่ แน่นอน เราอาจอ้างถึงวิหารลายคำของวัดพระสิงห์ หรือวิหารของวัดต้นเกว๋นในอำเภอหางดง ว่าเป็นงานระดับมาสเตอร์พีช... Read More

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 12: มรดกจากยุคทองของล้านนา

แม้เมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่จะประกอบขึ้นจากการสั่งสมศิลปวัฒนธรรมหลากยุคสมัยตลอดเจ็ดร้อยกว่าปีที่ผ่านมา หากก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคราชวงศ์มังราย ซึ่งถือเป็นยุคแรกเริ่มสร้างเมือง ถือเป็นยุคสมัยที่สำคัญที่สุด... Read More

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 11: เชียงใหม่ 720 ปี

-พ.ศ. 2559- ไม่เพียง พ.ศ. 2559 จะเป็นปีที่คณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกก่อตั้งและเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการ หากยังถือเป็นปีที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากหากนับตามข้อความเรื่องการก่อตั้งเมืองในศิลาจารึกวัดเชียงมั่น... Read More

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 10: อ่านประวัติศาสตร์เมืองผ่านสถาปัตยกรรม

พ.ศ. 2559 นอกเหนือจากทีมศึกษาประวัติศาสตร์, ทีมชุมชน, ทีมจินตภาพ อีกหนึ่งคณะทำงานที่ถือเป็นจิกซอว์ชิ้นสำคัญของการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก นั่นคือทีมสถาปัตยกรรม ซึ่งทำหน้าที่หลักในการค้นหาหลักฐานและประจักษ์พยานรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม... Read More

CONTACTS


แม่น้ำปิง วิถีและวัฒนธรรมในภาพถ่ายทางอากาศ

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

เมืองเชียงใหม่ในมุมมองของหลวงอนุสารสุนทร

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกบันทึกเมืองเชียงใหม่เมื่อศตวรรษที่แล้ว

รุกขมรดกของแผ่นดิน: ต้นไม้ในฐานะมรดกของประเทศในเชียงใหม่

สักการะ 9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง

9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่

แคนดิเดทมรดกโลกที่สร้างไม่เสร็จในเลบานอน

ไม่เพียงทำให้คนตายเร็ว มลภาวะทางอากาศยังทำลายมรดกโลก