OUR PROJECT

พื้นที่มรดกเชียงใหม่ และพื้นที่กันชน ตามเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (ฉบับ เดือนกันยายน 2561)

จากเอกสารข้อเสนอเชียงใหม่มรดกโลก (Chiang Mai's Nomination Dossier) ฉบับกันยายน 2561  ได้เสนอพื้นที่มรดก (Property Zone) และพื้นที่กันชน(Buffer Zone) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ดังนี้    พื้นที่มรดก (Property Zone) 1.พื้นที่มรดกดอยสุเทพ 32.37 ตร.กม. (พิจารณาและสร้างขอบเขตจากขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่... Read More

สรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (2559-2561)

จากการได้รับรองและบรรจุชื่อเมืองเชียงใหม่เข้าสู่ รายนามเตรียมประกาศเป็นมรดกโลก Tentative List ขององค์การ UNESCO ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  หน่วยงานและองค์ภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันผลักดันเชียงใหม่ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก... Read More

CONTACTS


ความงามของเจดีย์ล้านนา ตอนที่ 2: เจดีย์ทรงปราสาท

ความงามของเจดีย์ล้านนา ตอนที่ 1: เจดีย์ทรงระฆัง

ศาลเจ้าเมจิ และป่าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือของคนโตเกียว

โขง ความสง่างามแห่งล้านนาที่พบได้ตั้งแต่หน้าประตูวัด

ว่าด้วยเรื่องวิหารล้านนา

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวิหารที่เป็นหัวใจสำคัญของศาสนสถานแห่งล้านนา

ชมนิทรรศการ 84 ปี อินสนธิ์ วงศ์สาม ที่คาเฟ่แห่งใหม่กลางเมืองลำพูน