OUR PROJECT

พื้นที่มรดกเชียงใหม่ และพื้นที่กันชน ตามเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (ฉบับ เดือนกันยายน 2561)

จากเอกสารข้อเสนอเชียงใหม่มรดกโลก (Chiang Mai's Nomination Dossier) ฉบับกันยายน 2561  ได้เสนอพื้นที่มรดก (Property Zone) และพื้นที่กันชน(Buffer Zone) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ดังนี้    พื้นที่มรดก (Property Zone) 1.พื้นที่มรดกดอยสุเทพ 32.37 ตร.กม. (พิจารณาและสร้างขอบเขตจากขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่... Read More

สรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (2559-2561)

จากการได้รับรองและบรรจุชื่อเมืองเชียงใหม่เข้าสู่ รายนามเตรียมประกาศเป็นมรดกโลก Tentative List ขององค์การ UNESCO ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  หน่วยงานและองค์ภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันผลักดันเชียงใหม่ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก... Read More

CONTACTS


รุกขมรดกของแผ่นดิน: ต้นไม้ในฐานะมรดกของประเทศในเชียงใหม่

สักการะ 9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง

9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่

แคนดิเดทมรดกโลกที่สร้างไม่เสร็จในเลบานอน

ไม่เพียงทำให้คนตายเร็ว มลภาวะทางอากาศยังทำลายมรดกโลก

สวนสาธารณะมรดกโลกแห่งแรกของเอเชีย

ฝุ่นลดได้ ถ้ารัฐเอาจริง: สำรวจการแก้ปัญหา PM 2.5 ของมหานครรอบโลก