OUR PROJECT

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 10: อ่านประวัติศาสตร์เมืองผ่านสถาปัตยกรรม

พ.ศ. 2559 นอกเหนือจากทีมศึกษาประวัติศาสตร์, ทีมชุมชน, ทีมจินตภาพ อีกหนึ่งคณะทำงานที่ถือเป็นจิกซอว์ชิ้นสำคัญของการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก นั่นคือทีมสถาปัตยกรรม ซึ่งทำหน้าที่หลักในการค้นหาหลักฐานและประจักษ์พยานรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม... Read More

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 9: จินตภาพที่เลือนหาย

พ.ศ. 2559 ในขณะที่แนวกำแพงโบราณและคูเมืองคือหลักฐานเชิงประจักษ์ของจินตภาพเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ กระนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมดังกล่าวก็หาใช่เมืองเดียวในประวัติศาสตร์เจ็ดร้อยกว่าปีของอาณาจักรล้านนาแห่งนี้ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายขึ้นในช่วงราว... Read More

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก 
ตอนที่ 8: ร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่าผ่านจินตภาพเมือง

พ.ศ. 2559 หากจะหาเมืองที่อาคารสมัยใหม่กลมกลืนเข้ากับพื้นที่ประวัติศาสตร์และพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่น 'เชียงใหม่' น่าจะเป็นเมืองอันดับต้นๆ ของประเทศที่แทบทุกคนคิดถึง แน่นอน คุณอาจจะเถียงว่าทุกวันนี้การพัฒนาเมืองอย่างไร้ทิศทางได้เข้ามากลบเสน่ห์ความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ไปหมดแล้ว... Read More

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 7: การอนุรักษ์ = การพัฒนา

พ.ศ. 2559 นอกจากเป็นนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง และอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์อิศรา กันแตง ยังเป็นหนึ่งในคณะทำงานผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก โดยรับผิดชอบโดยตรงต่อการนำทีมศึกษาผังเมืองเชียงใหม่... Read More

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 6: แหล่งมรดกที่ค้นพบจากการลงพื้นที่

พ.ศ. 2559 ภายหลังที่เราพาไปรู้จักแผนที่วัฒนธรรม (Cultural Mapping) ในฐานะเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงขอบเขตและคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ บทความนี้จะพาไปรู้จักกายภาพของแหล่งมรดกของเมืองเชียงใหม่ และแนวคิดเบื้องหลังที่เชื่อมโยงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เข้ากับสิ่งปลูกสร้างและวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงดำรงอยู่ อย่างที่ทราบดี... Read More

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 5: แผนที่วัฒนธรรม

พ.ศ.2559 ภายหลังจากที่คณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกได้กำหนดพื้นที่ Property Zone สำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก กระบวนการถัดไปคือการทำ 'แผนที่วัฒนธรรม' หรือ Cultural Map เพื่อกำหนดแหล่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ Cultural... Read More

CONTACTS


แม่น้ำปิง วิถีและวัฒนธรรมในภาพถ่ายทางอากาศ

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

เมืองเชียงใหม่ในมุมมองของหลวงอนุสารสุนทร

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกบันทึกเมืองเชียงใหม่เมื่อศตวรรษที่แล้ว

รุกขมรดกของแผ่นดิน: ต้นไม้ในฐานะมรดกของประเทศในเชียงใหม่

สักการะ 9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง

9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่

แคนดิเดทมรดกโลกที่สร้างไม่เสร็จในเลบานอน

ไม่เพียงทำให้คนตายเร็ว มลภาวะทางอากาศยังทำลายมรดกโลก