MY HERITAGE

ความงามของเจดีย์ล้านนา ตอนที่ 2: เจดีย์ทรงปราสาท

หลังจากเล่าถึงวิวัฒนาการของเจดีย์ทรงระฆัง หนึ่งในรูปแบบเจดีย์ที่สำคัญของล้านนา (ย้อนกลับไปอ่านได้ที่ http://www.chiangmaiworldheritage.net/detail_show.php?id=199&lang=th) โอกาสนี้จะขอเล่าถึงอีกหนึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบเห็นได้จากวัดสำคัญหลายแห่งไม่ต่างกัน... Read More

ความงามของเจดีย์ล้านนา ตอนที่ 1: เจดีย์ทรงระฆัง

ภายหลังการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์พระโคตมพุทธเจ้า ก็ปรากฏพระบรมสารีริกธาตุ (เถ้ากระดูก) หลังการเผาไหม้ และเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ท่าน ที่จะให้พระพุทธสรีระของพระองค์ท่านแตกกระจายไปจำนวนมาก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังได้สักการะเป็นกุศลแห่งตน... Read More

โขง ความสง่างามแห่งล้านนาที่พบได้ตั้งแต่หน้าประตูวัด

ซุ้มประตู หรือที่คนล้านนาเรียกว่า 'โขง' คือทางเข้าหลักของวัด โดดเด่นด้วยยอดทรงปราสาทที่เป็นงานปูนปั้นก่อเป็นชั้นลดหลั่นกันไป ส่วนใหญ่เป็นลายพรรณพฤกษา หงส์ นก พญานาค และอื่นๆ สันนิษฐานว่าประตูทรงโค้งนี้น่าจะพัฒนามาจากซุ้มประตูโตรณะรอบสถูปสาญจี... Read More

ว่าด้วยเรื่องวิหารล้านนา

ในขณะที่วิหารในวัดสมัยปัจจุบันคือสถานที่ประดิษฐานพระประธานหรือพระพุทธรูปองค์สำคัญของวัด ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของศาสนสถานนั้นๆ วิหารในสมัยพุทธกาลกลับมีความหมายตรงตัวเลย นั่นคือการเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์... Read More

ความคืบหน้าการเสนอพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก

หลายคนคงทราบดีว่านอกจากเมืองเชียงใหม่ของเราที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ที่จังหวัดนครพนมก็อยู่ในระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเช่นกัน ในเวทีประชุมนานาชาติว่าด้วยการผสานเมืองประวัติศาสตร์กับแหล่งธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน... Read More

สำรวจผังเมืองคย็องจู เพื่อย้อนกลับมาดูการเปลี่ยนผ่านของเมืองเชียงใหม่

เมืองคย็องจู (Gyeongju) เป็นเมืองชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเกาหลีใต้ แต่เดิมเมืองนี้คือเมืองหลวงของอาณาจักรชิลลา (57 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 935 หรือ พ.ศ. 486- พ.ศ.1478) ซึ่งเคยรุ่งเรืองจนถึงขนาดเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดอันดับ... Read More

CONTACTS


ศาลเจ้าเมจิ และป่าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือของคนโตเกียว

ชมนิทรรศการ 84 ปี อินสนธิ์ วงศ์สาม ที่คาเฟ่แห่งใหม่กลางเมืองลำพูน

Kaomai Estate 1955 รับรางวัล UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation

พื้นที่มรดกเชียงใหม่ และพื้นที่กันชน ตามเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (ฉบับ เดือนกันยายน 2561)

สรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (2559-2561)

การดำเนินงานที่ผ่านมา ความก้าวหน้า และแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต

โรคการท่องเที่ยวล้นเกิน เมื่อปริมาณไม่ใช่คำตอบของการท่องเที่ยว

พาไปสำรวจนโยบายป้องกันนักท่องเที่ยวล้นเมืองของอัมสเตอร์ดัม