MY HERITAGE

บทเรียนจากเมืองมรดกโลก Bamberg ประเทศเยอรมนี

นอกจากการเชื้อเชิญตัวแทนคณะทำงานเมืองมรดกโลกจากเมืองที่มีบริบทและพื้นที่ใกล้เคียงกับเชียงใหม่ อย่างหลวงพระบาง จอร์จทาวน์ (ปีนัง) และสิงคโปร์ ในเวทีประชุมนานาชาติว่าด้วยการผสานเมืองประวัติศาสตร์กับแหล่งธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน... Read More

ชวนเจ้าของบ้านมาเป็นช่าง! กระบวนการอนุรักษ์ที่ถึงเนื้อถึงตัวและเข้าถึงหัวใจของการมีส่วนร่วม

นอกจากบทบาทนักวิชาการและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) Dr.Nikhil Joshi ยังเป็นนักอนุรักษ์เชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน หนึ่งในโครงการสำคัญของเขาคือการวิจัย... Read More

ชวนมองเมืองมรดกโลกของหลวงพระบาง แล้วย้อนกลับมาสำรวจเชียงใหม่

ตั้งอยู่ ณ ที่ซึ่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันในหุบเขาทางตอนเหนือของ สปป.ลาว หลวงพระบางคือราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในช่วงที่อาณานิคมฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองอินโดจีน ก่อนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี... Read More

มองมรดกเมืองเก่าด้วยมุมใหม่ผ่านการเชื่อมร้อยของวัฒนธรรมและธรรมชาติ - สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

“ในฐานะที่เราเป็นนักอนุรักษ์ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องปรับมุมมองหรือเรียนรู้ที่จะมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติให้ชัด ก่อนจะเริ่มกระบวนการอนุรักษ์สิ่งใดก็ตาม การมองเห็นความเชื่อมโยงนี่แหละที่จะนำไปสู่การพัฒนาอันยั่งยืน... Read More

การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม = การอนุรักษ์ธรรมชาติ รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

บทสำรวจการเชื่อมต่อระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์ จากมุมมองของ รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร “ไม่ว่าจะยังไง เราไม่อาจมองวัฒนธรรมแยกขาดจากธรรมชาติได้ วัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมล้วนเกิดจากธรรมชาติที่แวดล้อมผู้คนในชุมชนหรือในพื้นที่วัฒนธรรมนั้นๆ... Read More

บทเรียนจากจอร์จทาวน์: จัดการมรดกโลกอย่างไรให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

ประหนึ่งเหรียญที่มีสองด้าน การที่เมืองใดสักเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นอกจากผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการยกระดับการอนุรักษ์พื้นที่ของมรดกเมืองแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้วยรางวัลดังกล่าวก็ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลจากทั่วโลกต่างถาโถมเข้ามา... Read More

CONTACTS


โรคการท่องเที่ยวล้นเกิน เมื่อปริมาณไม่ใช่คำตอบของการท่องเที่ยว

พาไปสำรวจนโยบายป้องกันนักท่องเที่ยวล้นเมืองของอัมสเตอร์ดัม

บทเรียนจากสีหนุวิลล์ถึงเชียงใหม่ เมื่อคนท้องถิ่นไม่ใช่เจ้าของทรัพยากรอีกต่อไป

การรุกคืบของทุนจีนที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนในกัมพูชา

Pass Culture เมื่อฝรั่งเศสมอบเงินให้วัยรุ่นไปซื้อหนังสือ ดูหนัง และเข้าพิพิธภัณฑ์

รัฐบาลฝรั่งเศสเอาใจวัยรุ่น มอบเงินให้คนละ 500 ยูโรเพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ชวนชมเมืองมรดกโลกของออสเตรียผ่านมุมมองนกอินทรี

มองเวียนนาด้วยมุมมองใหม่ผ่านสายตาของนกอินทรี

8 ภูเขาแห่งจิตวิญญาณของคนทั่วโลก

จากดอยสุเทพถึงเทือกเขาหิมาลัย เมื่อภูเขาไม่ได้เป็นแค่ภูเขา

Ivrea นิคมอุตสาหกรรมอายุน้อยที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งล่าสุด

เมืองอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ดีในศตวรรษที่ 20 กับแนวคิดการทำให้โรงงานเป็น 'บ้าน' ของทุกคน