MY CHIANG MAI

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ปรับโฉมใหม่แล้วนะ

ผู้เขียนเพิ่งมีโอกาสไปชมนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ที่เพิ่งได้รับการปรับโฉมใหม่หมดและเปิดให้บริการเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา (หลังจากปิดปรับปรุงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556) จึงอยากนำประสบการณ์การรับชมมาบอกเล่ากัน ต้องยอมรับว่าคำว่า... Read More

ปฏิรูปเมืองเชียงใหม่ด้วยหัวใจ

กระแสการขอขึ้นทะเบียนย่านเมืองเก่าเชียงใหม่และดอยสุเทพให้เป็นมรดกโลก ไม่เพียงแต่สร้างความสนใจให้กับนักอนุรักษ์ นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเมืองเท่านั้น ในแวดวงนักออกแบบโดยเฉพาะสถาปนิกและนักจัดการผังเมืองก็ให้ความสนใจต่อความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน... Read More

เก็บบรรยากาศแบบเมืองเก่า-แจ่งขะต้ำ ประตูเชียงใหม่ แจ่งกู่เฮือง

คราวนี้เดินทางผ่านทิศใต้ของเวียงเชียงใหม่ตั้งแต่แจ่งขะต้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ถึงแจ่งกู่เฮืองทางตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่ริมคูเวียงด้านนี้มีบรรยากาศและทำให้การเดินทางผ่านยังรื่นรมย์ได้แบบหลากหลายอารมณ์พอสมควร... Read More

จินตภาพที่เลือนหาย ตอนที่ 1

เคยมีนักปราชญ์กล่าวไว้ว่า "มนุษย์สร้างวัฒนธรรม และวัฒนธรรมก็สามารถสร้างอัตลักษณ์ความเป็นเมือง"… กายภาพเมืองคงไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวไร้เหตุผล... ในอดีตนั้น การตั้งรกรากของกลุ่มคน อาจเกิดจากเหตุผลของการอยู่ร่วมกัน... Read More


Add Line ID

หมอแมคกิลวารี มิชชั่นนารีคนแรกของเชียงใหม่ และรัฐประหารครั้งสำคัญของล้านนา

ความขัดแย้งทางศาสนาซึ่งนำมาสู่ความพลิกผันทางการเมืองในประวัติศาสตร์เชียงใหม่

Le Harve มรดกโลกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จากเถ้าถ่านหลังสงคราม

เมืองทางภาคเหนือของฝรั่งเศสที่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลก ก่อนจะได้รับการบูรณะจนกลายเป็นมรดกโลก

Wieliczka Salt Mine วิหารใต้ดินที่มีรสเค็ม

ชมเหมืองเกลือโบราณที่เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศโปแลนด์

ทุเรียนและความล่มสลายของอัตลักษณ์อันหลากหลายของท้องถิ่น

บทกวีแด่จรัล มโนเพ็ชร

รางวัลแด่คนช่างฝัน