MY WORLD

Le Harve มรดกโลกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จากเถ้าถ่านหลังสงคราม

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส เลออาฟวร์ (Le Harve) คือเมืองชายฝั่งทะเลริมช่องแคบอังกฤษในจังหวัด Seine-Maritime แคว้นนอร์มังดี ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ห่างจากชายฝั่งอังกฤษเพียง 142 กิโลเมตร เลออาฟวร์จึงเป็นเมืองท่าที่รุ่งโรจน์มาตั้งแต่ศตวรรษที่... Read More

Wieliczka Salt Mine วิหารใต้ดินที่มีรสเค็ม

เล่ากันว่าในศตวรรษที่ 13 โปแลนด์เป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งและมีทรัพยากรครบทุกอย่าง ขาดก็แต่เกลือ ในสมัยโบราณ เกลือมีคุณค่าดุจทอง เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องเทศชั้นดี แล้วยังมีคุณสมบัติในการถนอมอาหารและเป็นยารักษาโรค ในระหว่างที่เจ้าหญิง... Read More

เมื่อการท่องเที่ยวอยู่เหนือมรดก แง่ลบของการเป็นมรดกโลก

นอกจากบทบาทอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ National University of Singapore รศ.ดร.โยฮันเนส วิโดโด (Johannes Widodo) ยังเป็นนักอนุรักษ์และนักวิจัยคนสำคัญของ ่ICOMOS (สภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและโบราณคดี) ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของ... Read More

From Local to Global: เทรนด์ของการออกแบบเมืองสมัยใหม่ที่สอดรับกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ตลอดหนึ่งปีที่ผู้เขียนมีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นของคนเชียงใหม่ต่อกรณีการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีประเด็นที่น่าสนใจข้อหนึ่งว่าคนเชียงใหม่หลายคนไม่ได้คาดหวังไปไกลเกินกว่าการอยากเห็นเมืองเชียงใหม่มีบรรยากาศที่น่าอยู่กว่านี้... Read More


Add Line ID

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ปรับโฉมใหม่แล้วนะ

ตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนาด้วยรูปโฉมที่ร่วมสมัยในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่

หมอแมคกิลวารี มิชชั่นนารีคนแรกของเชียงใหม่ และรัฐประหารครั้งสำคัญของล้านนา

ความขัดแย้งทางศาสนาซึ่งนำมาสู่ความพลิกผันทางการเมืองในประวัติศาสตร์เชียงใหม่

ทุเรียนและความล่มสลายของอัตลักษณ์อันหลากหลายของท้องถิ่น

บทกวีแด่จรัล มโนเพ็ชร

รางวัลแด่คนช่างฝัน

พระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง เมื่อศาสนาผสานการเมืองอย่างละมุนละม่อม

สักการะพระเดชเมืองของเชียงใหม่ พระที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต้องกราบไหว้ก่อนเข้าเมือง