MY WORLD

แคนดิเดทมรดกโลกที่สร้างไม่เสร็จในเลบานอน

ไม่ใช่แค่เจดีย์หลวง หนึ่งในโบราณสถานของเชียงใหม่ที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์หากก็เปี่ยมด้วยคุณค่าพอที่จะได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลก ยังมีอนุสรณ์สถานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือถูกทิ้งไว้ในสภาพที่ไม่แล้วเสร็จอีกมากมายทั่วโลก... Read More

ไม่เพียงทำให้คนตายเร็ว มลภาวะทางอากาศยังทำลายมรดกโลก

วัดจากข้อมูลของ Air Quality Life Index โดยอ้างอิงดัชนีคุณภาพอากาศตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก หากเชียงใหม่ยังคงไม่มีการแก้ปัญหาหมอกควัน และเรายังคงต้องเผชิญกับภาวะเช่นนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อปี คนเชียงใหม่อาจมีอายุสั้นลง (หรือเสียชีวิตเร็วขึ้น)... Read More

สวนสาธารณะมรดกโลกแห่งแรกของเอเชีย

แม้เป็นประเทศเกิดใหม่ที่ตั้งอยู่บนเกาะขนาดเล็กที่แต่เดิมไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆ หากปัจจุบันทุกคนก็รู้จักประเทศสิงคโปร์ดีในฐานะประเทศผู้นำเศรษฐกิจติดอันดับโลก ควบคู่ไปกับสถานะดังกล่าว นี่เป็นเรื่องน่าทึ่งมากกว่าว่าแม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรมากกว่ากรุงเทพฯ... Read More

ฝุ่นลดได้ ถ้ารัฐเอาจริง: สำรวจการแก้ปัญหา PM 2.5 ของมหานครรอบโลก

อันที่จริงคนเชียงใหม่อยู่กับปัญหาฝุ่นควันในเดือนมีนาคมของทุกปีมามากกว่า 10 ปีแล้ว หากก็ไม่มีปีไหนประสบปัญหาหนักและยาวนานมากไปกว่าช่วง 3-4 ปีหลังมานี้ อาจด้วยความที่เมืองเชียงใหม่มีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพด... Read More

สำรวจ 8 อาคารที่กำลังจะเป็นมรดกโลกของแฟรงค์ ลอยด์ ไรท์

ไม่เฉพาะแค่นักศึกษาสถาปัตยกรรม หากคนที่สนใจงานออกแบบย่อมต้องเคยได้ยินชื่อ แฟรงค์ ลอยด์ ไรท์ (Frank Lloyd Wright) สถาปนิกชาวอเมริกันคนสำคัญของโลกในศตวรรษที่ 20 ผู้อยู่เบื้องหลังงานสถาปัตยกรรมกว่า 532 ชิ้นทั่วโลก (จากผลงานออกแบบทั้งหมด... Read More

ปักกิ่งจะเปิดภายในพระราชวังต้องห้ามให้ชมเป็นครั้งแรก

กองทุนเพื่ออนุสรณ์สถานโลก (World Monuments Fund: WMF) มอบหมายให้สตูดิโอสถาปนิกจากนิวยอร์ก Annabelle Selldorf ออกแบบ Qianlong Garden Interpretation Center หรือศูนย์การเรียนรู้ภายในสวนเฉียนหลง (Qianlong Garden) สวนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือภายในพระราชวังต้องห้าม (Forbidden... Read More

CONTACTS


รุกขมรดกของแผ่นดิน: ต้นไม้ในฐานะมรดกของประเทศในเชียงใหม่

สักการะ 9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง

9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่

ความงามของเจดีย์ล้านนา ตอนที่ 2: เจดีย์ทรงปราสาท

ความงามของเจดีย์ล้านนา ตอนที่ 1: เจดีย์ทรงระฆัง

โขง ความสง่างามแห่งล้านนาที่พบได้ตั้งแต่หน้าประตูวัด

ว่าด้วยเรื่องวิหารล้านนา

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวิหารที่เป็นหัวใจสำคัญของศาสนสถานแห่งล้านนา