HISTORY

 กาลานุกรม (Timeline) 100 ปีสังคมเมืองเชียงใหม่ จัดทำโดย โครงการภูมิสังคมล้านนาในห้วง 10 ทศวรรษการพัฒนากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน , สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นิตยสาร COMPASS

กาลานุกรม (Timeline) 100 ปีสังคมเมืองเชียงใหม่ จัดทำโดย โครงการภูมิสังคมล้านนาในห้วง 10 ทศวรรษการพัฒนากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน , สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นิตยสาร COMPASS


Add Line ID

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ปรับโฉมใหม่แล้วนะ

หมอแมคกิลวารี มิชชั่นนารีคนแรกของเชียงใหม่ และรัฐประหารครั้งสำคัญของล้านนา

Le Harve มรดกโลกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จากเถ้าถ่านหลังสงคราม

Wieliczka Salt Mine วิหารใต้ดินที่มีรสเค็ม

ทุเรียนและความล่มสลายของอัตลักษณ์อันหลากหลายของท้องถิ่น

บทกวีแด่จรัล มโนเพ็ชร