OUR CHILDRENS

พื้นที่มรดกเชียงใหม่ และพื้นที่กันชน ตามเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (ฉบับ เดือนกันยายน 2561)

จากเอกสารข้อเสนอเชียงใหม่มรดกโลก (Chiang Mai's Nomination Dossier) ฉบับกันยายน 2561 
ได้เสนอพื้นที่มรดก (Property Zone) และพื้นที่กันชน(Buffer Zone) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ดังนี้ 
 

  • พื้นที่มรดก (Property Zone)

1.พื้นที่มรดกดอยสุเทพ 32.37 ตร.กม.
(พิจารณาและสร้างขอบเขตจากขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ และขอบเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย)

 

2.พื้นที่มรดกเมืองเก่าเชียงใหม่ 5.30 ตร.กม.
(พิจารณาและสร้างขอบเขตพื้นที่ตามประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อปี พ.ศ.2553 ร่วมกับขอบเขตที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ตามผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2556) 

 

  • พื้นกันชน (Property Zone)

- พื้นล้อมรอบดอยสุเทพ-ปุย และเมืองเก่าเชียงใหม่ =  1 พื้นที่ 165.84ตร.กม. 
ตั้งแต่พื้นที่ป่าบนดอยปุย-ดอยสุเทพ จรดเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์-วงแหวนรอบที่ 1)

แชร์บทความนี้

CONTACTS


4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 15: ระดมความคิดเห็นจากชุมชนครั้งแรก

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 14: 'ฟื้นม่าน' ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูและฐานรากของการสืบสาน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 13: คุณค่าที่เกิดจากการผสานผสม